2

Piknik ak boutèy diven blan, gazon sentetik

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

Atifisyèl Grass pwojè Lakou rekreyasyon nan Park nan Lima, Perou