Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

atifisyèl zèb ba zèb lakou peyi

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

tap mete atifisyèl zèb tè zèb gazon sentetik

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

Zèb vèt zèb bò kote yon lak, palmis ak pyebwa vejetasyon sou background anba syèl twoub nan jaden nan pak piblik la